av HansArthur | september 19, 2009  

Hvorfor Politikerforakt ?

Hvorledes kan vi “avruse” det norske folk som er pumpet full av “opium” fra det røde politiske og uærlige adelskap av pamper som er mer opptatt av taktikk og makt enn å løse samfunnsproblemer. Vi har ikke en uhildet presse, men kun et sensurert talerør for adelskapet. AP-adelskapet har nå prestert å klient-inndele omtrent hele det norske folk med en kommunistisk segregerings-politikk basert på uselvstendige individer som underkaster seg. ( Sa du DISKRIMINERINGSPOLITIKK ! )
Hva med å sette igang en Folkeopplysningskampanje hvor vi forlanger et elektronisk direktedemokrati i Norge i samsvar med samtiden. La oss ta konsekvensen av dagens polariserte politiske situasjon og del Stotinget opp i en 50% sosialistisk side og en 50% liberalistisk side hvor vi stemmer frem personer og en president som må følge FOLKET gjennom elektroniske folkeavstemninger i viktige samfunnsspørsmål.

På denne måte kan vi heller stemme inn mer  fagfolk og eksperter på tinget og  fjerne dagens politikerforakt.

Med andre ord må vi bli kvitt dagens partpolitikk og avsette de handlingslammede “synsende” byråkrater samt det meste av politikere og deres unødvendige rådgivere.

Er ikke  900.000 offentlige ansatte mer enn nok !!

Vi må få det norske folk til å forstå at i et langsiktig å levedyktig samfunn må vi begynne å kanalisere FELLESSAPETS midler ( skapt av et levedyktig næringsliv som har like konkurransevillkår ) uten dagens urettferdige politiske og urettferdige overstyringer av politiske amatører. Dagens uheldige sammenblanding av BORGERINTERESSER, NÆRINGSLIVSINTEESSER og FELLESSKAP må stoppes. Det fleste oppegående mennesker burde forstå  at å drive business med folkets skattemidler i konkurranse med de bedrifter som skaper disse skattemidler samtidig som det Politiske adelsskap investerer oljeformuen i utenlandske selskaper som utkonkurrerer norske er svært lite klok politikk.
SENK SKATTENE OG GJØR DET LØNNSOMT Å STARTE BEDRIFTER IGJEN !

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Er du lei dagens handlingslammede partipolitikk (HVOR POLITISKE RÅDGIVERE FORSØPLER ÆRLIGHETEN) og ønsker du heller upolitisk kunnskapsbasert og fagorientert informasjon som grunnlag for elektroniske folkeavstemninger i viktige saker ?

Bruk bloggemedier for å få has på pressens ensidige politiske dessinformasjon og start prosessen med å forlange elektroniske folkeavstemninger nå !

Les bloggen og veien til elektronisk direktedemokrati:

http://sovjetstatennorge.vgb.no/

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

av HansArthur | september 16, 2009  

900.000 offentlige ansatte ?

Gratulerer Jens, snart har du flere mennesker i offentlig sektor enn i de private næringsliv som nå har 1.200.000 ! ( Resten er barn, pensjonister og  trygdede)

Hvem danner grunnlaget for vår VELFERD ?

Er det verdiskapning i næringslivet eller i det offentlige ?

Lykke till med 4 nye år ! Nå kan vel alle stemme AP og la seg ansette i offentlig sektor på oljeformuen’s bekostning.

JENS, NÅ ER VI PÅ RETT KURS MED EN FLOTT STRATEGI OG LØSNINGSORIENTERING AV DE MANGE SAMFUNNSPROBLEMER !  ( Alle kan være ansatt i off sektor å stemme AP)

Du er jo også flink til å drive offentlig næringsvirksomhet med skattebetalerenes penger å dive det private næringsliv ut av Norge  !

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

av HansArthur | september 15, 2009  

De borgerlige vant med 40.000 stemmer, men tapte valget !

Demokratisk !

I 2005 vant de borgelige med 20.000 stemmer og tapte valget !

Hvorledes kan det norske Folk sitte passive å ha tillitt til et parti som kontinuelig bryter valgløfter og har sin “Pravda” dominerte subjektive presse fortsette ?

Se TV2 nyhetene’s arikkel her ( Det blir nok ikke noe tema i norsk presse , men la det interaktive folket få vite sannheten)

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

av HansArthur | september 14, 2009  

Er du lei dagens partipolitikk ?

Synes du det er blitt et enormt gap mellom det politiske adelskap og folket ?

Har du både en sosial og liberal holdning til løsninger i vårt fellesskapet må du ha tro på en ny kurs med mer Folkeavstemninger i et moderne elektronisk direktedemokrati.

Garantien for en ny kurs har du med FrP.  Nå må FrP få sjansen til å vise at de kan regjere !

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

av HansArthur | september 14, 2009  

Redd Folke-demokratiet !

Boikott Venstre i dag !

Et parti som ikke har samarbeidsevne og ikke respekterer Folkets oppfatning. Det er noe galt med vårt Demokrati når minipartier sett fra velgeroppslutning kan stå å tro de kan tildra seg makt gjennom politisk taktikkerier. Sponheim er garantisten for ytterligere Politikerforakt !

Norge trenger å delegere mindre makt til politikerne. Vi trenger nye valgordninger gjennom saksorienterte elektroniske valg da vi alle har både liberale og sosiale meninger om vårt Fellesskap.

Vi må komme i gang med å modernisere Norge. Vi kan stemme frem POP-idoler på en dag etter demokratiske prinsipper, men risikerer å få Sponheim som minister uten ryggdekning i Folket !

Norge må fornyes ved å få Folket tilbake til makten gjennom et moderne elektronisk Direkte-Dmokrati.

Start denne fornyelsesprosess NÅ og stem Frp !

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

av HansArthur | september 13, 2009  

Samarbeid og problemløsning ?

Sponheim har vist at samarbeid i Politikken ikke fungerer og er med på å skape ytterligere Politikerforakt i det Norske folk !

Dagens partipolitikk lammer samfunnsutviklingen, man er mer opptatt av å lete frem de små forskjeller en å samarbeide om de store oppgavene. Gapet mellom det politiske “Adelskap” og Folket er blitt enormt.

Trenger vi å delegere så mye makt til politikere når vi kan foreta elektroniske Folkeavstemninger ?

Er dagens politikk i utakt med samfunnsutviklingen ?

Norge trenger en ny kurs hvor Folket er med på å bestemme !

Øsker du mer makt tilbake til Folket stemmer du FrP

http://nykursfornorge.vgb.no/

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

av HansArthur | september 13, 2009  

Videre politisk handlingslammelse med Venstre !

Et parti med et slikt enormt oppblåst selvbilde og mangel på samarbeidsånd er et hån mot demokratiske prinsipper og løsningsorientering.

La FOLKET bestemme mer med utvidelse av FOLKE-demokratiet gjennom mer elektroniske Folkeavstemninger.

Norge må Fornyes og Moderniseres gjennom din stemme til FrP!

Se :  Elektronisk Direkte-Demokrati fremfor dagens Partipolitikk !

Hilsen Grynder og Næringsdrivende

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

av HansArthur | september 13, 2009  

Elektronisk Direkte-Demokrati fremfor dagens partipolitikk ?

Synes du Dagens Partipolitikk er Handlingslammende og kjedelig ?

Har du tro på Demokratiet ?

Gapet mellom FOLKET og POLITIKERE er nå så stort at vi må modernisere det parlamentariske systemet i samsvar med dagens informasjonssamfunn !

De fleste norske borgere har liten tiltro til Politikerne, men vi kan ikke miste troen på FOLKET.

Alle oppegående mennesker har fått med seg den Polariseringen som skjer i Politikken, nemlig Blått og Rødt.

Vi kan vel også være enig i at vi faktisk trenger begge deler. Å tvinge folk inn i Partipolitiske “Forkler” er udemokratisk fordi folk flest har både sosiale og liberale synspunkter. Dette har åpenbart ikke gått opp for dagens Politiske “Adelskap” . Faktisk har avstanden mellom BORGER og FELLESSKAP blitt borte takket være informasjonssamfunnet. Hvorfor må vi delegere makt til ikke samarbeidende politikere som bare sementerer samfunsutviklingen og som er handlingslammet i miljøpolitikken.

Norge trenger starte en moderniseringsprosess og det eneste partiet som virkelig ønsker å fornye Norge med mer elektroniske Folkeavstemninger og brenner for et elektronisk Direkte-Demokrati for å gi FOLKET makten tilbake, er FrP. Dessuten er Brukerstyrte løsninger en form for Direkte-Demokrati som minimaliserer partipolitisk taktikkeri som blant annet småpartiene med Venstre i spissen er enormt flink til.

Bankene er nå avbyråkratisert ved at vi håndterer nesten alle tjenestene våre selv via Internett, så hvorfor skal ikke det offentlige kunne effektiviseres og omdisponere byråkrater til “varme” hender i helsesektoren vha omskolering ?

Ved å frigjøre ikke verdiskapende Politikere, deres rådgivere og uproduktive byråkrater samt avvikle Fylkeskommunen kan vi forsiktig estimere frigjøring av 150-200 tusen av våre 900 tusen  Off. ansatte til varme hender i Helse og sosialsektoren.
Mitt poeng er at dagens partipolitikk forlengst har gått ut på dato og at det trengs en ny radikal kurs som FrP er den eneste garantisten for.

Kan forøvrig anbefale en upolitisk bok som tar for seg alle dagens partier “Hva skjer i Norge?” (Tanum) http://www.tanum.no/product.aspx?isbn=8203291627 av en vettskremt bestemor som analyserer vårt håpløse politiske system av våre motorisk uærlige politikere.
Venstres og småpartienes samarbeidsholdninger er en forakt for FOLKE-demokratiet og er bare med på å skape enda mer politikerforakt !

GI NÅ FRP EN SJANSE til å endre kurs mot et mer moderne DEMOKRATI  !!!!!

Se:

http://nykursfornorge.vgb.no/

http://sovjetstatennorge.vgb.no/

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Vi trenger “varme hender” i helsesektoren og i Eldreomsorgen!

Vi trenger et verdiskapende næringsliv som sikrer midler til Fellesskapet, men til dette trenger vi en ny kurs og en handledyktig Regjering.

Dagens handlingslammede partipolitikk har for lengst gått ut på dato !

De Rødgrønne sammenblander samfunsrollene til de 3 hovedområdene:

  • Borgerinteresser
  • Næringsinteresser
  • Felleskapsinteresser

Jens og Co driver storstilt næringsvirksomhet med skattebetalerenes midler og investerer vår Oljeformue i utenlandske selskaper som utkonkurrerer norske. Han er blitt en mester i å dele ut andres penger, og har tydligvis vanskelig for å forstå at det må skapes før ting kan fordeles.

Jens og Co er blitt det Norske Arbeidslivs værste fiende !

De Rødgrønnes Alergi for privat virksomhet, som er hele fundamentet for midler til vårt fellesskap, har dagens Politiske Adelskap vanskelig for å forstå. ( Disse mennesker har jo skjelden eller aldri gjort et slag i det verdiskapende næringsliv)

Når det offenlige Norge nå overstiger 900 tusen off. ansatte som skal betjene under 5 mill borgere, og vi sammenlikner oss med f.eks England og Frankrike som har ca samme antall off. ansatte, men betjener over 10 ganger så mange borgere må det åpenbart være noe galt med Norge.

Norge har gjennom sosialistisk/kommunistisk styre bygget opp en off. sektor som har et enormt antall ikke verdiskapende mennesker.( i Fylkeskommuner, enormt antall pollitiske Rådgivere, Offentlige næringsdrivende, etc etc) Et forsiktig estimat på Off. ansatte som kan omskoleres er 150 tusen. Disse koster Fellesskapet 30-40 milliarder ! ( Sa du skattelette) Hadde disse vært i verdiskapende arbeid hadde de tilført Felleskapet midler i stedet.

Jens og Co får oss til å tro at han har redusert arbeidsledigheten ved storstilt ansettelse i Off. sektor og de Statsdrevne monopolselskapene ( Statoil-Hydro, Telenor, DnB, etc) som subsidieres så små og mellomstore bedrifter opplever konkurransevridning som resulterer i dagens konkursras av små og mellomstore bedrifter.

Hvor lenge skal vi se Jens og Co finansiere Europas siste Sovjetstat med vår Oljeformue og skatter og avgifter.

Vokn opp ! Vi trenger en ny politisk kurs hvor våre Fellesskapsmidler kanaliseres direkte til våre Lovpålagte tjenester og ikke administreres bort av det uproduktive Adelskapet med  Jens og Co som “leker business” med våre felles midler.

Stopp galskapen og hykleriet og stem FrP som viser vei til en bedre samfunnsforståelse !

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Eldre innlegg »

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00